مدل سوآت-SWOT

شناخت نقاط قوت

مدل سوآت-SWOT

مدل سوآت-SWOT-شناخت نقاط قوت و ضعف کسب و کار

تحلیل  مدل سوآت-SWOT که از آن برای تحلیل نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار و شناسایی فرصت ها و تهدید های موجود استفاده می شود، این مدل کسب و کار برای خیلی از افراد درگیر کسب و کار آشناست، ابزاری جذاب است، اما استفاده از آن ممکن است منجر به بروز بحث های مبهمی در کسب وکار شود.

در این مدل چهار سوال بسیار مهم است، که باید به آن پاسخ داده شود.

سوال اول ودوم: نقاط قوت و ضعف سازمان شما چیست؟  کسب و کارتان را از داخل بررسی کنید.

سوال سوم و چهارم: کسب و کار شما چه فرصت عایی دارد وبا  چه  تهدیداتی مواجه است؟

که این سوالات کسب و کار شما را چه در مرحله پر فروش شما، و چه در مرحله کم فروش شما، مورد چالش قرار می دهد، زیرا کسب و کارتان همیشه آنطور که فکر میکنید پیش نمی رود، پس بایستی مراحل را مورد بررسی قرار دهید.

یکسری سوالات جهت نمونه -از ۱ تا ۵ نمره دهید:

الف)سوالاتی در مورد نقاط قوت:

آیا ارزش های پیشنهادی (خدمات خاص، مثل پیشنهاد قیمت کم به مشتری، رایگان و یا …) برای مشتری کافیست؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

مشتریان ما بسیار راضی هستند؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

کانال های فروش ویا خدمات ما اعتبار خوبی در اینترنت دارد؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

کانال های فروش و یا خدمات ما اعتبار خوبی در بازار سنتی دارد؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

ما  به طور پیوسته مشتریان جدیدی جذب میکنیم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵


 

ب)سوالاتی در مورد نقاط ضعف:

فعالیت های اصلی ما به راحتی قابل تقلید هستند؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

روابط با مشتریان چه به صورت اینترنتی و چه به صورت اینترنتی ضعیف هست؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

ما در جذب مشتریان جدید ناکام هستیم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

کیفیت اجرا بسیار ناکارآمد هست؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵


ج) تهدیدات کسب و کار شما:

آیا رقبا با قیمت و ارزش بهتر شما را تهدید میکنند؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

آیا ما به یک یا چند جریان درآمدی  وابستگی زیادی داریم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

آیا ممکن است بازار ما به زودی اشباع شود؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵


 

د) فرصت های کسب و کار شما:

چه کارهای دیگری می توانیم برای مشتری انجام دهیم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

چگونه می توانیم روابط خود را  با مشتریان مستحکم تر کنیم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵

کجا ها میتوانیم قیمت ها را کاهش دهیم؟

۱            ۲            ۳             ۴           ۵


 

البته این فقط نمونه سوالاتی برای درک بهتر و شناسایی کسب و کار شماست، که بایستی مورد بررسی قرار گیرید و بر طرف شود، زیرا مشتریان ما رییس کسب و کار ما هستند، پس همیشه این را مد نظر قرار دهید، که در صورتی که خدماتی خاص چه در جهت معرفی آسانتر به مشتریان، و پیش بینی در آینده شما، مشتریان شما به شما وفادار خواهند بود، پس مدل سوآت-SWOT کاربردی ترین و آسانترین راه برای ارزیابی کسب و کار شماست.

این نوشته را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *