آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه فرمت تاریخ

شناخت نقاط قوت

مدل سوآت-SWOT

مدل سوآت-SWOT-شناخت نقاط قوت و ضعف کسب و کارتحلیل  مدل سوآت-SWOT که از آن برای تحلیل نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار و شناسایی فرصت ها و تهدید های موجود استفاده می شود، این مدل کسب و کار برای خیلی از افراد درگیر کسب و کار آشناست، ابزاری جذاب است، اما استفاده از آن ممکن است منجر به بروز بحث های مبهمی در کسب وکار شود.در این مدل چهار سوال بسیار مهم است، که باید به آن [...]

قدرت سوالات "چه می شد اگر"

قدرت سوالات “چه می شد اگر”

قدرت سوالات "چه می شد اگر"ما عموماّ در تصور مدل های کسب و کار به مشکل بر میخوریم، چون ذهن ما به وضع موجود عادت کرده است، و این عادت  قوهء تخیل را ضعیف میکند، همیشه به چالش کشیدن وضع موجود، موجب تفکر به بیش از آنچه که داریم  به ما کمک بسیاری میکند.(مساله قدیمی که میگه اگر آب را یک جا بزاری  فاسد میشه).یکی از راه هایی که میتوان این مشکل را حل کرد، فکر کردن به  اینکه  [...]