آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه فرمت تاریخ

علت پیشرفت نکردن در کسب و کار

علت پیشرفت نکردن در کسب و کار

قبل از توضیح در مورد چرا بعضی وقت ها در کسب و کار به بن بست می رسیم و شاید هم ورشکست بشیم، و جای اینکه بشینیم و یه کم فکر کنیم که چه کارهایی که نباید انجام می دادیم و انجام دادیم، و چه کارهایی باید انجام میدادیم و انجام ندادیم، تمام زمین و زمان و اطرافیان و یا شاید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را مقصر میدونیم.یک نظریه در مورد پنجره های شکسته  در این مورد میگه [...]

همیشه حق با مشتری است

همیشه حق با مشتری است

همیشه حق با مشتری است اما امروزه مشاهده می کنیم  که در کشور ما این موضوع حقیقت  ندارد، شاید جاهای دیگر رویایی بیش نباشد.به اطراف خودمان نگاه بیندازیم و با چشم های خود  ببینیم:خودمان را جای مشتری بگذارید مثل یک مشتری عمل کنید مثل یک  مشتری فکر کنید حتماٌ تعجب خواهید کرد!! آیا مشتری چیزی زیادی از شما میخواهد؟ آیا مشتری جز رضایت از محصولات و یا خدمات شما چیز دیگری میخواهد؟ آیا مشتری جز لبخند شما و احترام چیز دیگری میخواهد؟ هرگز مشتری را دست کم [...]