آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه فرمت تاریخ

داستان واقعی توسعه کسب کار شرکت ها

داستان واقعی توسعه کسب کار شرکت ها

داستان واقعی توسعه کسب کار شرکت هاداستان واقعی از این قرار است نخستین جرقه  روحیه کار آفرینی در وحشت خستگی مفرط و تعبیر اشتباه گم می شود. اغلب کسب و کار توسط کار آفرینان رویا پرداز ایجاد نمی شود بلکه توسط حسابداران، آرایشگران، لوله کش ها، فروشندگان و منشی هایی ایجاد می شود که از کار کردن برا ی دیگران خسته شده اند.نکته مشخص اینجاست که اکثر افراد فکر میکنند چه خدماتی و یا چه انگیزه ای برای ارزش مداری به [...]

شرکت ورلد واید انرژی

بایگانی‌ها کیش سرویسز انرژی ورد واید ۴۰۴ یافت نشد  ما رو در تلگرام دنبال کنید. لطفا عکس لوگو تلگرام را لمس کنید.